dinsdag 12 oktober 2010

Educause 2010 is begonnen
Maar even stevig begonnen met een Afternoon seminar van 01.00 - 04.30.
'Managing Your Social Media' Wie zou dat niet in de vingers willen krijgen.
Het aantal deelnemers is beperkt - 12 - en de enige zonder toegangsbewijs
(kosten 250$) wordt zonder probleem de deur gewezen.
Robin Bradford Smail is het prototype van een carrierevrouw die werkt als Educational Technologist op de Pennsylvania State University.
(http://tr.im/robin2go). Dit zijn haar ogen.
Direct bij de start doet ze verslag van haar (vermoeiende) werkzaamheden in de afgelopen dagen. Een ander conferentie, nog ergens een workshop, een telefonisch interview en een vermoeiende vliegreis. Je zou haast medelijden krijgen en besluiten om de hele workshop af te blazen om haar de noodzakelijke rust te gunnen. Maar als relatieve buitenstaander durf ik dat nu ook weer niet voor te stellen.
Dus start de workshop met een rondje "wie ben jij?" en Robin weet de indruk te wekken dat ze nog gisteren met iedere deelnemer een teambuildingbijeenkomst of paintball-sessie heeft gehad.
Daarna volgt een chaotische rondgang langs de Facebook-pages van haarzelf, haar kinderen en een aantal (persoonlijke) vrienden.
Desgevraagd schromen enkele workshopdeelnemers niet om te melden dat ze ook een Facebookpagina voor hun hond hebben aangemaakt.
Van de oorspronkelijke doelstelling van het afternoon seminar - You'll learn how to use integrate social media and understand the appropriate use of the tool using tips like RSS feeds and cross-platform linking. Finally, you'll discover how to assess the effectiveness of social media's reach using tools like Google Alerts and Social Mention to include both quantitative and qualitative aspects of social media - dreigt zo weinig terecht te komen.
Maar na de 'Refreshment Break' is er sprake van een wonderbaarlijke aanval van structurering. Met behulp van een aantal sheets die ik nog krijg laat ze zien of en op welke manier instellingen gebruik kunnen maken van Social Media. Ze onderbouwt dat het beleid kan worden en dat je jezelf gestructureerd vragen kunt stellen over nut en noodzaak. Dat eenmaal gedaan hebbend kun je ook beslissingen nemen over de aard en omvang van de invoering en instrumenten ontwikkelen voor de evaluatie en de berekening van de 'Return on Investment'.
Rijker aan kennis verlaten we om 16.30 de zaal. Belangrijkste conclusie: je kunt als instelling beslissen om beleid te voeren rond Social Media. Maar dan moet je wel doelen stellen, personeel inzetten, evalueren en zo nodig corrigeren.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten