woensdag 9 februari 2011

Tiger Woods Learning Center

Het heeft even wat moeite gekost maar uiteindelijk een vruchtbaar bezoek gebracht aan het Tiger Woods Learning Center (Anaheim, Californië http://web.tigerwoodsfoundation.org/programs/twlc/index). Dat moest ook wel want deze reis naar Amerika is feitelijk mogelijk gemaakt door de Stichting Computerclubhuis Amsterdam. Deel van een mondiaal netwerk, ooit gestart bij het MIT in Boston. Met ingang van juli 2010 heeft het bestuur de activiteiten en facilitieten overgedragen aan Dock in Nieuw West. Die instelling zet de activiteiten in Slotervaart en Geuzenveld onder eigen vlag voort.
Leek het bestuur een goede gedachte de werkzaamheden af te ronden met studiereizen naar plekken op de wereld waar gelijksoortige activiteiten plaats vinden of ondersteund kunnen worden.
Mijn keuze viel dus op één of meer clubhuizen in Californië. Raadpleging van het hoofdkantoor in Boston leverde twee adressen op: het Expert Center in Los Angeles en het Tiger Woods Learning Center in Anaheim.
De keuze voor de laatste optie vergde wel enig overleg met mijn echtgenote. Na de laatste escapades van Tiger vroeg zij zich even af wat je daar kunt leren maar ik heb haar kunnen overtuigen van de oprechtheid van mijn leervragen.

Toegang verkrijgen tot het Learning Center had ook nog wel wat voeten in de aarde. Weliswaar leverde een eerste mailbericht in het voorjaar een snelle toestemming op maar toen ik, eenmaal ter plekke, het bezoek daadwerkelijk wilde effectueren doeken toch wat problemen op.
Omdat ik ook mijn perskaart in het geding had gebracht ontstond blijkbaar het bange vermoeden dat ik als Europees journalist uit was op sappige verhalen over de levenswandel van Tiger Woods.
Kreeg dus te horen dat ik me moest melden bij de Tiger Woods Foundation en dat de toestemming uiteindelijk van moeder Woods zelve afhing. Een levendige e-mailwisseling was het gevolg. Pas toen ik meldde voornemens te zijn zaterdag plompverloren op de stoep te staan met geen ander oogmerk dan het Computerclubhuis te bezoeken werd aangegeven dat ik welkom was. Maar in eerste instantie nog wel onder de restrictie dat elke tekst en foto geautoriseerd zou moeten worden door de TWF.
Dat eenmaal geregeld was de ontvangst hartverwarmend. Onder het toezicht oog van moeder Woods en en het bronzen beeld van vader en zoon de hele dag alles bekeken en uitgebreid gesproken en gespeeld met de aanwezige clubhuisbezoekers.


Het Learning Center is gevestigd in een schitterend gebouw aan de rand van een uitgebreide golbaan die aan twee kanten van de weg is gelegen. Het Computerclubhuis is één van de activiteiten van het Learning Center. Daarnaast kunnen de deelnemers op een eigen mini-golfbaan hun golftalent ontwikkelen, wordt er huiswerkbegeleiding gegeven en zijn er echte vaklokalen waarin de kinderen bijgeschoold worden en geholpen in hun school- en beroepskeuze.
De deelnemers komen uit een ruim gebied rond Anaheim en worden door ouders gebracht dan wel per bus opgehaald of komen met het openbaar vervoer.
In het gebouw zijn ook keukenfaciliteiten voor de verstrekking van maaltijden. Naast Tiger Woods zelf zijn er tientallen sponsors die de voorziening bekostigen. Geheel in Amerikaanse stijl ruim vermeld in het gebouw zelf en op de website.

De aanwezige kinderen waarmee ik gesproken en gewerkt heb waren zeer enthousiast en zagen het 'Career Exploration Program' echt als een activiteit die hen in staat stelt keuzes te maken m.b.t. schoolkeuze en beroepsrichting. Het clubhuis biedt hen mogelijkheden die ze thuis niet hebben en ze willen graag laten zien wat ze kunnen met computers, video en geluid.
Opvallend vond ik de aandacht voor vrij 'agressieve' vormen van vermaak. Bijna aanwezige kinderen op die zaterdag waarne bezig met projecten waarin geweren, vliegtuigen, wolkenkrabbers en boeven een grote rol spelen.