vrijdag 15 oktober 2010

Discussion Session: Does the iPad Change Everything/Anything?


Weliswaar is de Crystal Cathedral een paar blokken verder maar dat weerhoudt Rob Abel, CEO van het Global Learning Consortium, er niet van hier ter plekke een eredienst voor de iPad te houden.In een tjokvolle ruimte - er staan mensen op de gang - ontstaat een levendige gedachtenwisseling over de eigenschappen en mogelijke gevolgen van de iPad. Bij hand opsteken blijken de meeste 'gelovige' aanwezigen er al een te bezitten. Desgevraagd is er een geringer aantal aanwezigen dat hem (of is het een haar?)al gebruikt in de les of het onderwijs. Maar de verwachtingen zijn hoog gespannen.
Weliswaar vindt maar ongeveer 10 % van de aanwezigen dat de iPad alles zal veranderen maar 90 % is er toch van overtuigd dat het veel zal veranderen.
En allerwege wordt geexperimenteerd. Een school heeft er 150 uitgedeeld onder deelnemers.Op een ander instituut worden iPad Happy hours gehouden waar mensen kunnen kennis maken met de mogelijkheden. Uit metingen op de universiteit van Washington bleek dat er 's morgens vroeg al 1600 iPads aan het WIFI-netwerk hingen
(10 % van de populatie). Naar zeggen zou Apple momenteel wereldwijd 49.900 stuks per dag uitleveren.

Aangaande het gebruik in het onderwijs worden aardige opmerkingen gemaakt:
- it's another resource;
- you can share things with another, not longer behind a vertical screen;
- it changes learning dynamics;
- when I'm working on that thing I don't feel I'm working;
- you can now talk to students everywhere with the information at hand;
- it encourage the dialogue.
Sommigen zien de iPad bij uitstek als een middel voor informatieconsumptie, anderen wijzen juist op de mogelijkheden tot productie van informatie: muziek, teksten, tekeningen etc.De opmerking van een Nederlandse collega dat Apple het gebruik van Flash niet ondersteunt kan de pret nauwelijks drukken.
Aan het einde wordt geconcludeerd dat op termijn wellicht zal blijken dat de iPad en andere daarop lijkende gadgets het hele leerproces gaan beinvloeden.
We moeten dan ook niet zozeer kijken naar de iPad as such maar veel meer naar de functionaliteiten en de invloed op het leren en de institutionele vormgeving daarvan.
Dat sluit weer mooi aan op de opmerkingen die in andere workshops gemaakt zijn en hier eerder weergegeven.
Om 16.20 verlaten de meesten al discussierend maar wel gelouterd de zaal.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten